• Call Us+254740437371
  • Login

MKATABA WA HUDUMA YA UTENDAKAZI

Maono

Kujitolea kwa nguvu kwa kazi yenye ujuzi

Dhamira

Kutoa ubora wa kiufundi na mafunzo kwa uhandisi na tevhnologia kwa mabadiliko ya kitaifa na lengo

Maadili ya Msingi

Weledi, Shauku, Utawala Bora, Uadilifu, Uwajibikaji, Kazi ya Pamoja, Ubunifu na Ubunifu, Kuzingatia Mteja.

Skiza kwa kiswahili
Download audio

N

SEHEMU YA HUDUMA

HUDUMA INAYOTOLEWA

VIWANGO NA KANUNI YA HUDUMA INAYOTOLEWA

GHARAMA

MUDA

01

Lango kuu

Kupokea na kuelekeza wageni

Wageni kujiandikisha katika kitabu cha mapokezi

Bure

Anapowasili

02

Afisi ya katibu

Kushughulikia nyaraka

Nyaraka zote zitaelekezwa kwa afisi husika

Bure

Papo hapo

03

 

Afisi ya mhadhiri mkuu

Usimamizii

 

Ofisi itakua wazi tokea jumatatu hadi ijumaa

Bure

8:00-5:00

mawasiliano

Barua zote  zitakazo pokelewa zitajibiwa

Bure

Siku 3-5

Mapendekezo

Maombi ya mapendekezo yatatolewa

Bure

Papo hapo

04

Afisi ya naibu wa mhadhiri mkuu

Utenda kazi

Ofisi itakua wazi tokea jumatatu hadi ijumaa

Bure

8:00-5:00

mawasiliano

Simu zote zitakazo pigwa zitapokelewa

Bure

Papo hapo

Barua zote  zitakazo pokelewa zitajibiwa

 

Siku 3-5

05

 

 

 

Afisi ya usajili

Ingizo chuoni

Wanafunzi watasajiliwa pinde tu watakapo wasilisha vyeti vya (K.C.S.E/ K.C.P.E)

Shilingi.500

Dakika 10-20

Usajili

Wanafunzi watasajiliwa na kupokelewa baada ya kuwasilisha stakabadhi za benki

Karo ya muhula

Siku moja

Kupokea simu

Simu zitajibiwa

free

Papo hapo

06

 

 

 

Afisi ya mitihani

Usajili wa mtihani wa kitaifa

Usajili utafanyika kwa wale waliomaliza kulipa karo na ada ya mtihani wa kitaifa (KNEC)

Malipo ya kozi

Wiki kabla ya usajili kumalizika

Kukabidhi ratiba

Katiba za masomo kukabidhiwa kwa wakurufunzi wote

Bure

Wiki moja

Mtihani

Ratiba ya mtihani wa ndani

Bure

Majuma 2 kabla ya mtihani

Matokeo

Kupeana nukuu ya maendeleo ya masomo kwa wanafunzi

Bure

Kabla ya kufungua

07

Afisi ya mhasaibu

Malipo ya karo

Risiti zitatolewa pindi unapo wasilisha stakabadhi ya malipo

Bure

Dakika 5

08

Afisi ya msimamizi wa wanafunzi

Kupeana vitambulisho vya shule

Kupeana vitambulisho vya shule kwa wanafunzi wote

bure

Ndani ya siku thelathini baada ya kulipa karo